Search

18 June 2020

CALL FOR APPLICANTS: Fiscale rechtvaardigheid in de 18de-eeuwse Oostenrijkse Nederlanden, Free University of Brussels (DEADLINE: 10 July 2020)


(Source: VUB)

The Free University of Brussels has a call for a PhD position on fiscal reforms in the 18th century Austrian Netherlands (knowledge of Dutch and French is required). Here the call:

2 - Functiebeschrijving

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de faculteit Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep History, Archeology, Arts, Philosophy and Ethics, op zoek naar een doctoraatsbursaal voor het onderzoeksproject: 

'De strijd om fiscale rechtvaardigheid. Een analyse van fiscale hervormingen in de 18de-eeuwse Oostenrijkse Nederlanden (1749-1794).' 

Waarom en hoe nemen samenlevingen meer herverdelende belastingsystemen aan? Het winnen van het vertrouwen van belastingbetalers was een cruciale voorwaarde voor het tot stand komen van stabiele, solide en welvarende staten in de 19de en 20ste eeuw. Om dit vertrouwen te genereren, moet het heffen van belastingen als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle burgers gezien worden, bestemd voor een verdedigbaar doel, en verdeeld volgens niet-arbitraire criteria. Vaak wordt aangenomen dat de afwezigheid van deze kenmerken in de vroegmoderne periode het ontstaan van modern natiestaten belemmerde. Zo wordt belastingheffing vóór de 19de eeuw doorgaans als regressief en arbitrair beschouwd, en dus als een belemmering van grotere staatscapaciteit, een beperking van economische ontwikkelen, en een bron van sociaal ongenoegen en stijgende ongelijkheid. Dit project wil deze hypothese empirisch onderzoeken door voor de 18de-eeuwse Zuidelijke Nederlanden na te gaan (1) wat de sociale verdeling van de belastingdruk was, (2) hoe lokale en regionale verschillen in fiscaal beleid verklaard kunnen worden, en (3) welke ideeën en argumenten het fiscaal beleid vorm gaven op verschillende beleidsniveaus.

Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijke Onderzoek Vlaanderen.

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:
 • Je zal werken bij de onderzoeksgroep HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) als voltijds doctoraatsbursaal in een onderzoeksproject over fiscale hervormingen en sociale rechtvaardigheid in de achttiende eeuw.
 • Er wordt van jou verwacht dat je in een periode van vier jaar een historisch proefschrift voorbereidt over dit onderwerp (onder begeleiding van prof. dr. Wouter Ryckbosch). 
 • Volgende taken behoren tot je opdracht:
  • Je bereidt een proefschrift voor over fiscale hervorming en sociale rechtvaardigheid in de 18de eeuw op basis van nieuw bronnenonderzoek.
  • Je presenteert je onderzoeksresultaten op internationale wetenschappelijke bijeenkomsten, en publiceert in internationale tijdschriften.
  • Je hebt een beperkte opdracht ter ondersteuning van onderzoek en onderwijs binnen de onderzoeksgroep HOST en de opleiding geschiedenis.

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 
3 - Profiel
Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt een 
diploma van Master in de geschiedenis (of economische geschiedenis)
 • Je hebt interesse in historisch onderzoek binnen het domein van de sociaal-economische geschiedenis.
 • Je hebt goede kennis van Frans en Nederlands, voor bronnenonderzoek in deze talen.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden in het Engels, voor wetenschappelijke communicatie.
 • Je hebt ervaring met historisch bronnenonderzoek.
 • Je kan goede studieresultaten voorleggen.
 • Kennis van sociaal-economische geschiedenis van de vroegmoderne periode strekt tot aanbeveling.
 • Ook studenten die momenteel in het jaatste jaar van hun opleiding zitten, worden aangemoedigd te kandideren.
 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

More info here

No comments: