Search

23 October 2014

CONFERENCE: Belgian-Dutch Legal History Conference (Free University of Brussels (VUB), 11-12 December 2014)The Free University of Brussels (Research Group "Contextual Research in Law") organises the 2014 edition of the biennial Belgian-Dutch Legal History Conference, featuring several members of our Society as speakers.

Venue: U-Residence, Brussels.

Programme:

Thursday 11 December
09:00 Welcome

09:30 W. Rauws (dean)

09:45-11:05: Comparative Legal History
 • Agustin Parise (Universiteit Maastricht), Importing Dutch Manufactures: The Use of the Burgerlijk Wetboek (1838) in the Drafting of the Código Civil Argentino (1871) 
 • Janwillem Oosterhuis (Universiteit Maastricht), Unexpected Circumstances Arising from World War I and its Aftermath: ‘Open’ versus ‘Closed’ Legal Systems 
11:05-11:30: Break

11:30-12:50 Public Law
 • Matthias Castelein (KULAK), Corsica treedt uit zijn schaduw: De eerst archiefresultaten uit de Archivio di Stato di Genova voor het voetlicht gebracht 
 • Maarten Colette (Vrije Universiteit Brussel), The Way is Made by Walking: Rousseau and the Liberty We Have Lost 
13:00-14:15 Lunch

14:15-17:50: Public International Law
 • Mieke van der Linden (KU Leuven), Euro-Centrism within Nineteenth-Century International Law: The Fundament of the Law for, by and between Nations?
 • Shavana Musa (Tilburg University), Reparations for The First Anglo-Dutch War
 • Frederik Dhondt (Universiteit Gent), Historical Exempla in Legal Doctrine: Vattel and Réal de Curban on the Spanish Succession
16:15-16:30 Coffee Break

 • Raymond Kubben, Benjamin Constant en het bestuur van de buitenlandse betrekkingen
 • Inge Van Hulle (KU Leuven), De invloedssfeer als juridisch concept in het internationaal recht (1870-1920)
20:00 Dinner

Friday 12 December
09:00 Welcome

09:15-12:15: Public and Administrative Law
 • Paul Nève (Nijmegen) Een episode uit de staatsrechtelijke geschiedenis van het tweeherig Maastricht: 1378-1409
 • Lukas van den Berge (Universiteit Utrecht), Administratie of rechter? Loeff en Struycken over bestuursrechtspraak
10u35-10u50 break
 • Glenn Steenhouwer (Vrije Universiteit Brussel), Ontspoord verleden. De wederrechtelijke deportatie van Belgische politieke gevangenen op 8 mei 1942
 • Brecht Deseure (Vrije Universiteit Brussel, Universität Passau), De lange schaduw van de Blijde Inkomst. Revolutionair discours over de oude grondwetten in België
12u15-13:30 lunch

13:30-15:30 Private law
 • Wouter Druwé (KU Leuven), De writ of debt, een Engelsrechtelijke condictio?
 • Marten Reijntjes (Universiteit Groningen), Rechtspreken als onrechtmatige daad, in en buiten het ius commune
 • Benoît Lagasse (Université de Liège), Charles de Méan, le “Papinien liégeois”
15:30-16:00 break

16-17:20: Contemporary Legal History

 • Sebastiaan Vanden Bogaerde (Universiteit Gent), Grensoverschrijdend recht. De Belgisch-Nederlandse samenwerking in juridische tijdschriften in de 19de en 20ste eeuw 
 • Bruno Debaenst (Universiteit Gent), Een blik in de wieg van het sociale Europa: de internationale congressen inzake arbeidsongevallen en sociale verzekeringen (1889-1914) 
17:30 Reception

More information on the conference website.

No comments: