Search

24 May 2018

INAUGURAL LECTURE: Stephan DUSIL, Eduard Maurits Meijers en het Ligurische erfrecht in Europa [Acta Falconis, 18] (Cambridge/Antwerp: Intersentia, 2017), IV + 54 p. ISBN 9789400009264, € 20

(image source: Intersentia)

Prof. Stephan Dusil (KULeuven/Roman Law and Legal History) published his inaugural lecture on Edouard Maurits Meijers and Ligurian Inheritance Law in the series Acta Falconis (Intersentia).

Book abstract:
In deze uitgave wordt het Ligurische erfrecht van Meijers minutieus onder de loep genomen. Ten eerste wordt Meijers’ these inhoudelijk gepresenteerd en gespecificeerd (deel II). In een tweede fase wordt zijn idee historiografisch gesitueerd en in het toenmalige rechtshistorische onderzoek ingebed (deel III). Een derde deel is gewijd aan de vermeldingen van Meijers’ Ligurische erfrecht in de rechtshistorische literatuur in vier Europese landen, met name Duitsland, Frankrijk, Nederland en België. Daarbij wordt een verklaring gezocht voor de geheel onderscheiden receptie van zijn idee (deel IV). Tot slot wordt nagegaan welke betekenis deze verklaringen hebben voor de manier waarop privaatrechtsgeschiedenis moet worden geschreven. Daarnaast wordt er gereflecteerd over de rol die het Ligurische volk vandaag nog in het academische onderwijs kan spelen (deel V).
More information here.

No comments: