Search

06 January 2020

JOURNAL: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Revue d'Histoire du Droit/The Legal History Review LXXXVII (2019), nr. 3

(image source: Brill)

De viering van het 100-jarig bestaan van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Le centenaire de la Revue d’Histoire du Droit/The Centennial of the Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (De Dagelijkse Redactie/Le Comité de rédaction/The Editorial Committee)

Open access (Dirk Visser) OPEN ACCESS

Le centenaire de la Revue d’histoire du droit (Laurens Winkel) OPEN ACCESS

100 years of the Legal History Review (Laurens Winkel) OPEN ACCESS

Zur Methodologie der Rechtsgeschichte in Deutschland zwischen 1918 und 2018 (Hans-Peter Haferkamp)

Journal publishing in the 21st century (Martti Huetink)

Peer review (Martijn Kemerink)

Copyright and scientific publications, Recent German experiences (Louis Pahlow)

Read more with Brill.


No comments: