Search

21 May 2020

CALL FOR APPLICATIONS: FLOF-bursaal romeins recht en rechtsgeschiedenis aan de subfaculteit rechten, KULAK (DEADLINE: 7 Juni 2020)


(Source: KU Leuven)

The KU Leuven – Campus Kortrijk has an application for a PhD position (knowledge of Dutch is necessary). Here the call:

De Subfaculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven campus Kortrijk is een dynamische eenheid die het onderwijs in de rechten voor de eerste twee jaar van de bachelor verzorgt. Het wetenschappelijk onderzoek van het team spitst zich vooral toe op het privaatrecht. Het team bestaat uit vijf professoren en enkele tientallen voltijdse en deeltijdse medewerkers die in Kortrijk werken. Op het gebied van de rechtsgeschiedenis worden in Kortrijk de vakken Romeins Recht en Geschiedenis van het Publiekrecht in het eerste jaar, en Geschiedenis van het Privaatrecht in het tweede jaar gedoceerd. Het onderzoek van de leden van de Onderzoekseenheid Romeins Recht en Rechtsgeschiedenis in Leuven en Kortrijk spitst zich toe op drie themata: de intellectuele ontwikkeling van de continentale rechtstraditie met nadruk op het geleerde Romeins en kerkelijk recht, de historische ontwikkeling van het internationaal recht en de historische ontwikkeling van het economisch en financieel recht, dit telkens in de periode 1500-heden.  (https://www.law.kuleuven.be/romrecht)


Project
De doctoraatsbursaal heeft twee hoofdtaken. U werkt in eerste instantie aan een eigen onderzoeksproject, dit onder begeleiding van Professor Wouter Druwé en Professor Randall Lesaffer. U kan, in samenspraak met de promotores, zelf een onderzoeksproject ontwikkelen. Dit bevindt zich bij voorkeur binnen één van de bestaande onderzoeksassen van de afdeling, maar heeft een privaatrechtelijk karakter. Daarnaast staat u ook in voor het verzorgen van monitoraatsoefeningen voor de 1ste-jaar studenten in Kortrijk, op het gebied van het Romeins Recht en mogelijk ook de Geschiedenis van het Publiekrecht. U werkt verder ook mee aan de activiteiten van de Kortrijkse subfaculteit.

Profiel
U bent afgestudeerd als master in de rechten en behaalde tijdens uw studies goede tot zeer goede studieresultaten. Naast het Nederlands beheerst u ook het Engels en Frans op hoog niveau; andere talen strekken tot aanbeveling. U hebt sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek, hebt een brede maatschappelijke en historische interesse, bent veel belezen en hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. U bent collegiaal, kan goed samenwerken maar bent ook in staat om zelfstandig en planmatig te werken.

Aanbod
U wordt aangesteld als doctoraatsbursaal, met als beoogde startdatum 1 september 2020. De aanstellingsperiode bedraagt één jaar, bij positieve evaluatie verlengbaar met één jaar, en dan opnieuw met twee jaar.

Interesse?
Solliciteren kan tot en met 7 juni via onze online sollicitatietoepassing.
Gelieve bij uw sollicitatie een curriculum vitae en een motivatiebrief toe te voegen, evenals een paper die u naar aanleiding van een academische opdracht geschreven heeft (bv. masterscriptie).

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Randall Lesaffer, tel.: +32 16 32 53 32 of 0477 31 64 61, mail: randall.lesaffer@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 07/06/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

More info here

No comments: