Search

03 August 2015

BOOK: Dave DE RUYSSCHER, Kaat CAPELLE, Maarten COLETTE, Brecht DESEURE & Gorik VAN ASSCHE (eds.), Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen - Legal history, moving in new directions. Antwerp: Maklu, 2015, 433 p. ISBN 9789046607589

 
(image source: maklu)
Maklu published a collective work edited by Dave De ruysscher, Kaat Kapelle, Maarten Colette, Brecht Deseure and Gorik Van Assche (Vrije Universiteit Brussel), assembling selected papers presented at the Belgian-Dutch Legal History Colloquium, held 11-12 December 2014 in Brussels (see earlier on this blog).

Topics vary from the history of public law (Nève, Deseure, Colette, Kubben, van den Berge) to private law (Reintjes, Debaenst, Castelein, Druwé, Parise, Lagasse), actors (Vandenbogaerde), or international law (Musa, Dhondt, Van Hulle, van der Linden).

Table of Contents:
- Inleiding/Introduction (Dave De ruysscher, Kaat Capelle, Maarten Colette, Brecht Deseure, Gorik Van Assche) (15-18)
- Paul Nève, "Een episode van de staatsrechtelijke geschiedenis van het tweeherig Maastricht (1378-1409). Antoon van Bourgondië tegen de 'gildendemocratie' (19-34)
- Brecht Deseure, "De lange schaduw van de Blijde Inkomst. Revolutionair discours over de oude Grondwet in België' (35-59)
- Maarten Colette, "Freedom and Dignity in The Social Contract (1762)" (59-82)
- Raymond Kubben, "Macht(en) over oorlog en vrede. Het bestuur van de buitenlandse betrekkingen in Constants constitutioneel denken" (83-114)
- Lukas van den Berge, "Het schelpdier en zijn schelp. Johannes Theodoor Buys (1826-1893) over administratieve rechtspraak" (115-144)
- Marten Reijntjes, "Het lot van de rechter die zich een zaak eigen maakt. Over aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak binnen en buiten het gemene recht" (145-172)
- Sebastiaan Vandenbogaerde, "Van nationale tot cultureel-economische eenheid ? De visie op de Belgisch-Nederlandse relaties Belgische juridische tijdschriften in de 19de en 20ste eeuw" (173-194)
- Bruno Debaenst, "De private internationale organisatie inzake arbeidsongevallen en sociale verzekeringen (1889-1914)" (195-220)
- Matthias Castelein, "Corsica in the Middle (of Nowhere). Een inleiding op de rechtspraak van de Banco di San Giorgio uit de Archivio di Stato di Genova (1453-1562) (221-252)
- Wouter Druwé, "De writ of debt, een Engelsrechtelijke condictio ?" (253-302)
- Benoît Lagasse, "Charles de Méan, trait d'union entre Rome et le Code civil ?" (303-330)
- Augustin Parise, "Importing Manufacture from the Low Countries. The Use of the Dutch Civil Code (1838) in the Drafting of the Argentine Civil Code (1871) (331-354)
- Shavana Musa, "A Conflict of Peace at the End of the First Anglo-Dutch War" (355-366)
- Frederik Dhondt, "History in Legal Doctrine. Vattel and Réal de Curban on the War of the Spanish Succession" (367-394)
- Inge Van Hulle, "The 'Sphere of Influence' in International Law (1870-1920)" (395-412)
- Mieke van der Linden, "The Euro-Centric Nature of International Law" (413-431)
Table of contents and preface are available for free on the publisher's website.
Free preview on Google Books.

No comments: